Zittend werk vergroot gezondheidsrisico’s

Het hoofdkantoor van de WHO in Genève in Zwitserland. Foto: AFP
Print Friendly, PDF & Email

Voor het grootste deel van de werkdag zittend uw werk doen, kan zeer gevaarlijk zijn voor uw gezondheid, zelfs ook al doet u regelmatig aan lichaamsbeweging. Dit blijkt uit een onderzoek dat Toronto-onderzoekers deden naar RSI: Repetitive Strain Injury.

Uit de meer dan veertig onderzoeken bleek dat de associatie tussen sedentaire activiteiten – zoals zittend werk verrichten - en nadelige gezondheidseffecten ongeveer vijftien procent is. Deze negatieve gezondheidseffecten omvatten zowel de totale sterfte, optreden van coronaire hartziekte, overlijden als gevolg van ischemische hartziekte, ontstaan van kanker en overlijden aan kanker. Voorts bleek dat het risico tussen sedentaire tijd en diabetes type 2 veel hoger is dan voor andere gezondheidsproblemen het geval is. De gezondheidsbevorderende voordelen van lichamelijke activiteit alleen zijn dus niet genoeg om het risico op de ziekte te verminderen.

Uit een ander onderzoek is gebleken dat vrouwen vaker dan mannen het risico lopen om een nieuw werkgerelateerde RSI te ontwikkelen. Banen waarin veelal vrouwen werkzaam zijn, zoals in micro-assemblage en kantoorwerk, worden bestempeld als banen met een hoog risico voor werkgerelateerde RSI. Interessant is dat onder de deelnemers van dit onderzoek, degenen met een universitaire achtergrond meer dan andere groepen een ervaring met werkgerelateerde RSI wisten te melden. De onderzoekers gaan er van uit dat dergelijke individuen zich beter bewust zijn van de relatie tussen werk, veeleisende omstandigheden en een RSI en dus meer geneigd zijn om hun RSI toe te schrijven aan een werkgerelateerde activiteit.

Wat is RSI?
Repetitive strain injury (RSI), ook bekend als werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat, is een overkoepelende term voor een aantal overbelastingsletsels die van invloed zijn op de zachte weefsels (spieren, pezen en zenuwen) van de nek, boven-en onderrug, borst, schouders, armen en handen. Deze aandoeningen kunnen worden veroorzaakt door frequente en repetitieve werkzaamheden of activiteiten waarin betrokkene in ongemakkelijke houdingen zijn. Wereldwijd bestaan ernstige bezorgdheid hierover; RSI-gerelateerde aandoeningen worden erkend als één van de belangrijkste oorzaken van menselijk lijden.

Jaarlijks wordt de laatste dag van februari aangegrepen om het bewustzijn rondom RSI te vergroten. Ook in Suriname komen deze aandoeningen voor, stelt Dinish Charoe, een in Nederland opgeleide acupuncturist, die inmiddels een aantal RSI-patiënten middels acupunctuur heeft behandeld. Volgens Charoe zijn er internationaal inmiddels vele modellen ontwikkeld voor een verantwoord computergebruik om de klachten te voorkomen en daar, waar het al aanwezig was, de klachten te verminderen. Dat neemt echter niet weg dat de klachten zich blijven voordoen.

Klachten
De klachten beginnen meestal onder de elleboog en de pols in de vorm van pijn (dolor) en zwelling (tumor). Deze zwelling kan lokaal roodheid (rubor) veroorzaken door een verhoogde bloedtoevoer, die warm aanvoelt (calor). Door de combinatie van deze symptomen ontstaat er dan ook een verminderde functionaliteit (functia laesia). Samenvattend heeft dit alles kenmerken van een ontstekings(reactie).

Daarom worden N(on) S(teroid) A(nti) I(nflamatory) D(rug)’s voorgeschreven om de ontsteking te remmen. De pijn ontwikkelt zich in eerste instantie naar de pols en handmuis en daarna over de elleboog richting schouder en rugwervels, ter hoogte van het schouderblad. Daar vandaan kan het zich verder door ontwikkelen richting nek, gezicht, langs het oor, onder het oog en over het hoofd heen naar het andere oor als een koptelefoon. Voor de westerse geneeskunde is dit verloop weliswaar geaccepteerd, maar vooralsnog is onduidelijk waarom.

Verstoorde energiestroom
Volgens Charoe gaat alternatieve geneeskunde uit van een verstoring in de energiestroom vanuit de hand en de arm. Voor de acupuncturist zit de verstoring in de dikke-darm-meridiaan. Daar het lichaam één geheel is, is het ook niet vreemd dat een verstoring, in dit geval in de onderarm, zijn weerslag heeft in het gezicht cq. hoofd. Dit specifieke geval kan, indien langdurig onbehandeld, daadwerkelijk van invloed zijn op de dikke darm, met als indicatie losse stoelgang of zelfs diarree. De dikke-darm-meridiaan begint aan de duimzijde van de wijsvinger, verloopt langs de buitenzijde van de arm over de schouder via de rugwervel naar de hals/nek, over de onder- en bovenkaak naar de zijkant van de neus aan de tegenovergestelde zijde. De spiergroepen die onder invloed staan van deze meridiaan hebben hetzelfde verloop, maar gaan ook nog eens van het ene oor naar het andere oor over het hoofd als een koptelefoon.

Dit verloop verklaart al hoe de klachten zich kunnen ontwikkelen. Andere meridianen (Pericardium, Long en 3-warmer) die eveneens over de arm lopen, kunnen ook aangedaan zijn, maar in mindere mate. Kappers zullen met name de long- en pericardium-meridianen verstoringen ondervinden. Deze lopen aan de voorzijde van de arm. Charoe zegt dat acupuncturisten bij Joshua Medical Center ervarend genoeg zijn om aan de hand van de pijnbeschrijving door de patiënt te oordelen welke meridianen verstoord zijn en daarop de therapie te bepalen om de klachten aanzienlijk te doen verminderen en zelfs te verhelpen.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft naast vele andere therapieën acupunctuurtherapie aanbevolen voor deze aandoeningen.

VANDAAG