Reactie op het verweer van Hein Taus!

Eugène van der San. Foto: NII
Print Friendly, PDF & Email

Deze huichelachtigheid had ik verwacht. Schoenmaker hou je bij je leest. Toen de man mij zonder enige reden aan de schandpaal nagelde met zijn bewering, dat ik geen ruggengraat heb en nu weer op een zodanige wijze mij positioneerde op Suriname Herald als een figuur zonder karakter, was het niet schadelijk voor mijn functie. Toen was hij vergeten dat ik een functie bekleed.

Heeft iemand, nadat dat dit vertoon langer dan 25 dagen op Suriname Herald heeft gestaan, de behoefte gevoeld om dit af te keuren? Ik zal het altijd zelf moeten doen. Laat mij dus rustig met je zogenaamde verontwaardiging en de pot op als je dit handelen van Idris Naipal uit het niets als kritiek wil beschouwen.

Ik hoop dat je in staat bent mijn levenspad te kunnen volgen zonder overmatig drank- en drugsgebruik. Zaken die ik ook in mijn familie niet ken; ik weet niet of jij in staat bent dat ook te beweren.

Die huichelachtigheid wanneer het betreft iemand van wie jullie denken niet te behoren tot die politieke bende en anarchisten in dit land, ben ik zat. Wie denkt Naipal wel, dat hij is om aan mijn integriteit te komen? Ik heb daarin te lang geïnvesteerd.

Bovendien voel ik mij zo vrij en gelukkig als maar kan omdat ik de betrekkelijkheid van al dit gedoe besef. Om de haverklap hebben jullie het over mijn functie en de president. Wat jullie met de president in dit land uithalen is hemeltergend en onvoorstelbaar, maar als politicus staat hij blijkbaar daarvoor in. Ik ben inderdaad geen politicus en hoef niet naar de pijpen van jullie te dansen; walgelijke troep. Denk jij te kunnen bepalen voor de samenleving?

Plotseling is het een verwijt geworden als je in staat bent politieke intriges te openbaren of kenbaar te maken, hoe de gemeenschap (het kiezersvolk) wordt bedonderd. Dit heeft niks van doen met mijn functie op het Kabinet van President, die ik reeds bijkans tien jaar vervul. Is dat jou obsessie?

Voor het overige ben jij niet in de positie om voor Van der San te bepalen wat hij wel en niet kan doen. Hoe ironisch kan het zijn dat door de figuur van Hein Taus nu een beroep op de president wordt gedaan om maatregelen te treffen tegen de persoon, die juist omwille van de president in deze positie is beland. Een positie waarvoor ik mij helemaal niet schaam in tegenstelling tot al dat huichelachtige geschrijf.

Ik dank u voor uw aandacht.

Eugène van der San

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG