Reactie op “Regering wil meer halen uit kleinschalige goudwinning”

Een goudzoeker bezig met werkzaamheden in een goudmijn.

De regering wil het onderste uit de kan halen als het op de kleinschalige goudwinning aankomt. Dit zegt David Abiamofo, minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), aan Suriname Herald. Op het Kabinet van de Vicepresident is gisteren de commissie “Ordening Goudsector” geïnstalleerd. De regering is van mening dat de natuurlijke hulpbronnen eigendom zijn van de staat. Daarom is het van belang dat de overheid haalt wat haar rechtens toekomst, beredeneert Abiamofo.

De bewindsman zegt dat de overheid geconstateerd heeft, dat er veel binnen de kleinschalige goudwinning plaatsvindt. Deze zaken vinden buiten het gezichtsveld van de overheid plaats en de sector zou onvoldoende bijdragen aan de staatskas. De ordening moet volgens Abiamofo liever vandaag dan morgen plaatsvinden. De commissie, die voor een jaar is geïnstalleerd, ressorteert onder de vicepresident.

Bron: Suriname Herald d.d. 5 september 2020

Organisatie- en managementdeskundige Stanley Zaalman vindt dat de Staat de Belastingdienst op korte termijn te hulp moet schieten bij de inning van belasting bij de goudzoekers.

“De inschakeling van militairen voor assistentie van de Belastingdienst is naar mijn opvatting een zedelijk en wettelijk geoorloofde daad, omdat met name de goudzoekers in het binnenland erop uit zijn de rechten van de Staat te verkorten”, meent Zaalman. Aangezien Suriname zich in een economische crisis verkeert, moet de wetgever op korte termijn de Belastingdienst te hulp komen met een algemene formule om strafbare wetsontduikingen te keren.”

Bron: Dagblad Suriname d.d. 5 september 2018

Ik citeer uit het artikel “Goudbelasting over andere boeg” op nospang.com (helaas bestaat deze site niet meer).

“De overheid loopt misschien wel honderden miljoenen Surinaamse dollars mis als gevolg van de onoverzichtelijke situatie op de goudvelden en de hardnekkigheid van goudzoekers om de belastingautoriteiten te mijden. De chaos brengt overigens niet alleen financieel nadeel voor de Staat, maar berokkent ook veel schade aan het milieu.”

In haar artikel “Njang dringi prisiri (NDP)” d.d. 20 april 2017 op Suriname Herald, schreef Luzmila Kasanradji: “Wanneer worden de achterstallige honderden miljoenen SRD tot bijna 1 miljard SRD uit de zogenaamde kleinschalige goudsector opgehaald door de Belastingdienst, waardoor het volk niet hoeft te worden uitgeknepen?”

Bron: Suriname Herald d.d. 20 april 2017

De regering komt met een tijdelijke solidariteitsheffing waarbij een verhoging van tien procent ingevoerd zal worden bij de twee hoogste tariefschijven. De percentages van 28 en 38 procent aan loonbelasting worden verhoogd naar respectievelijk 38 en 48 procent. Deze solidariteitsheffing heeft een tijdelijk karakter en gaat in op 1 september 2020 en vervalt per 1 januari 2022.

Bron: Suriname Herald d.d. 3 augustus 2020

Aan de regering: de overheid loopt honderden miljoenen SRD tot bijna 1 miljard SRD mis uit de kleinschalige goudsector. Haal de tijdelijke solidariteitsheffing bij de ongeveer 30.000 goudzoekers.

Aan personen en bedrijven met ‘brede schouders en vleugels’: zeg een heel krachtig NEE tegen de tijdelijke solidariteitsheffing. #Nee tegen #solidariteitsheffing

Aan het volk: “Bouterse mag absoluut niet meer aan de macht komen”

Bron: Suriname Herald d.d 28 mei 2019

Elke keer dat Bouterse aan de macht komt, wordt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) leeggeroofd en heb je inflatie van 100 procent of meer.

Ahmad Jhawnie

VANDAAG