NDP in eenheid op weg

De NDP is met haar missie “NDP Op Weg” in het district Nickerie begonnen. Foto: NDP
Print Friendly, PDF & Email

Na een jaar regering-Santokhi voelen wij aan den lijve hoe het sociaal maatschappelijk beleid van de NDP-regering is kapotgeslagen en merken wij hoe de armoede schrikbarende vormen aanneemt en het volk in verloedering wordt gebracht.

Rekening houdend met de heersende COVID-pandemie heeft de NDP haar verantwoordelijkheid als volksgerichte partij moeten aanpassen, maar nimmer verzaakt. De COVID-19-restricties en de MoHanA-regels in acht houdend is de partij vrijdag 16 juli onder leiding van de waarnemend voorzitter, Ramon Abrahams, met haar missie “NDP Op Weg” in het district Nickerie begonnen.

Op zaterdag 17 juli en zondag 18 juli is er overleg geweest met de sleutelfiguren in Nickerie en Coronie. De leden van de delegatie waaronder Ashwin Adhin, Amzad Abdoel, Ricardo Panka, Rabin Parmessar, Soeresh Algoe, Enrique Ralim en andere prominenten van het gastdistrict hebben presentaties gehouden. Hierbij zijn ontwikkelingen binnen het sociaal maatschappelijke, het economische, het medische, het educatieve, maar ook het politiek-bestuurlijke diepgaand besproken, zowel op partij als op nationaal en internationaal niveau.

De leiding van de partij wenst de Nickerianen en Coronianen te bedanken voor haar warme ontvangst en hun gastvrijheid. Burgers die de leiding hebben opgezocht om hun bezorgdheid omtrent de huidige situatie te uiten, zullen niet teleurgesteld worden. De partij die bekend staat om haar volksgerichtheid is bezig om na een periode van evaluatie en zelfreflectie, in eenheid hervormingen door te voeren, waarbij meningsverschillen beslecht worden en de gelederen worden gesloten.

De partij wenst ten overvloede te benadrukken dat iedereen die bereid is te werken voor de partij en voor Suriname zal worden betrokken. Ook diegenen die de huidige regering het voordeel van de twijfel hadden gegeven en nu tot inkeer zijn gekomen zijn welkom terug, thuis bij de NDP. Bij de NDP staat de mens centraal en staat altijd met en naast het volk.

De NDP zal in tijd alle tien districten bezoeken en intensief met haar leden, structuren en sympathisanten bezig zijn. Het kan soms iets langer duren dan u van ons gewend bent, omdat de partij verantwoordelijk wil omgaan met de COVID-protocollen waardoor vergadergroepen drastisch verkleind moeten worden.

De partij die in eenheid optrekt!

NDP Media en Communicatie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG