Reactie op Traditioneel gezag Matawai: “ROS-minister is een grote nul”

Print Friendly, PDF & Email

Het Kabinet van het Grootopperhoofd der Matuariërs reageert op het bericht van ene basja Roberto Elmond van het Matawaigebied op Suriname Herald. Het is geenszins waar dat het Traditioneel gezag der Matuariërs achter dit standpunt staat. Betrokken basja heeft op eigen titel gesproken en hetgeen hij naar voren heeft gebracht berust niet op waarheid.

Recentelijk nog heeft het Kabinet van de Granman een gesprek gehad met de vicepresident, de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), de minister van Openbare Werken (OW) en de directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS), waarbij er duidelijk gesproken is over de ontwikkelingen die moeten komen in het Matawaigebied. De president was ook kort aanwezig, maar hij moest naar De Nationale Assemblee (DNA).

Zo hebben de vicepresident en de minister van OW aangegeven de weg naar Pusugrunu, Nieuw-Jacob Kondre en het dorp Maho op zeer korte termijn te zullen aanpakken. Thans zijn er lopende afspraken met multinational I Am Gold Rosebel Goldmines om op zeer korte termijn de projecten te realiseren. Het budget voor deze projecten ligt er al. De minister van ROS en de districtscommissaris van Sipaliwini zijn bezig met het project.

Reden waarom het zonnepanelenproject, het aanpakken van de onderwijzerswoningen en stromend drinkwater nog niet zijn gerealiseerd, komt doordat de brug te Nieuw-Jacob Kondre niet begaanbaar is door de aanhoudende regen. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om dit te verhelpen.

Zo kunt u zien dat eerdergenoemde basja slecht geïnformeerd is over ontwikkelingen in het Matawaigebied. Vermeldenswaard is dat er in haast alle dorpen in het Boven-Saramaccagebied moderne krutu oso’s zijn gebouwd. De leerkrachtenwoning van Pusugrunu is reeds gerenoveerd alsook de drinkwaterinstallatie. Ook is het elektriciteitsnet van de woning aangepakt.

De Granaman der Matuariërs
De heer Lesley Valentijn, O.

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG