Ingezonden

De resultaten direct geslaagden voor zowel vwo als havo zijn verbeterd ten opzichte van 2018 met een stijging van precies 3.5% voor elk van de onderwijsniveaus. De eindpercentages echter (na herexamen) zijn toegenomen met minder…

Het resultaat direct geslaagden mulo 2019 is 50%. Dat is precies 1% minder dan het landelijk resultaat van 2018. Het eindresultaat mulo, dus na herexamen, is gestegen naar 60%. Dat is exact hetzelfde percentage als…

Aan het begin van een nieuw schooljaar is het nuttig om de balans op te maken en na te gaan of de gestelde jaardoelen gehaald zijn. De slagings-, overgangs- en drop-out percentages geven een beeld…

Er is veel verontwaardiging ontstaan in de Surinaamse gemeenschap over de recente uitspraken van de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, over een mogelijke lening die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën van plan zou zijn…

Ik ben bijna in slaap gevallen bij de toespraak van de president maandag. Dezelfde oude zaken die elk jaar worden genoemd, zijn net als elk jaar weer benoemd. Niets, geen nieuwe dingen, geen inspiratie dat…