Arbeid houdt sessie Decent Work voor BPSLM

iParticipanten Bond Personeel SLM en functionarissen van Arbeid bij de sessie over Decent Work. Voorste rij onder andere: Siegfried Gilds (ex-minister van Arbeid), Robby Berenstein (voorzitter C-47) , Glenn Piroe (onderdirecteur Arbeid). Foto: Arbeid

Op verzoek van de Bond Personeel bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BPSLM) heeft het Ministerie van Arbeid op vrijdag 31 maart jl. een sessie over Decent Work gehouden in verband met het eenjarige bestaan van het bondsbestuur onder leiding van Robby Maayen. Het concept van Decent Work is de rode draad van het beleid van Arbeid dat door minister Soewarto Moestadja wordt uitgedragen aan de samenleving.

Naar werknemers toe stuurt hij vanuit het ministerie aan op directe informatievoorziening op de werkvloer met de bedoeling werkenden bewust te maken over het belang van menswaardigwerk voor de zo gewenste welzijnssamenleving. Bij Decent Work staan de creatie van banen, sociaal dialoog, sociale zekerheid en arbeidsstandaarden centraal.

Het ministerie heeft deze aangelegenheid aangegrepen om met name de capaciteit op het ministerie te versterken door jonge juristen die werkzaam zijn op Arbeid onder begeleiding van ervaren juristen in te zetten voor de presentaties. Met deze aanpak wenst het ministerie de dienstverlening in de toekomst aan de gemeenschap te continueren en zelfs te verbeteren. De pas afgestuurde juristen Sinatra Soekhradj en Sulakshana Sewkaransingh hebben in hun presentatie over de arbeidswetgeving op eenvoudige en begrijpelijke manier voorlichting gegeven over werk- en rusttijden, overwerk, vakantie, veiligheid, de pensioenen, ziektekosten, het minimumuurloon, zwangerschapsverlof en toelagen.

Een andere jonge jurist op het ministerie, Kawita Bisessar, gaf op luchtige manier een presentatie over de ontslagwetgeving. De jonge inleiders hebben de zaal weten los te krijgen om met hen in een levendige discussie te treden. Dit vond plaats onder begeleiding van de ervaren juristen: Glenn Piroe, Meena Kandhai-Ramai, Genti Mangroe en Marion Berghout. Het belang van de inspraak van werknemers en de functie van collectieve onderhandelingen hebben bij de discussieronde veel aandacht gekregen.

In het concept van Decent Work zijn de arbeidsstandaarden van enorm belang en het is belangrijk dat werkgevers en werknemers daarover een goed begrip hebben. De sessie is als zeer informatief en leerrijk ervaren door de BPSLM. De participanten waren bestuursleden, leden van de bond en uitgenodigden van de BPSLM. Op de presentatie waren ook aanwezig Siegfried Gilds (voormalige minister van Arbeid), de vakbondsleiders Robby Berenstein en Dayanand Dwarka van de vakcentrale C-47. De BPSLM is aangesloten bij C-47.

VANDAAG