AZP-directie spreekt communiqué medische staf tegen

Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Foto: Suriname Herald

Het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kan momenteel alle testen normaal uitvoeren. Deze informatie is vanaf woensdag 20 mei bekend bij de medische staf. Dit zegt de directie van het AZP in reactie op het communiqué van de medische staf.

De situatie rondom ransomware waardoor wij geen gebruik kunnen maken van ons netwerk, is volgens de AZP-directie onder controle. De ICT-afdeling en externe expertise werken met man en macht om het netwerk weer toegankelijk te maken voor de afdelingen. Dit gebeurt gefaseerd aangezien de ongeveer 700 werkstations niet tegelijk op het netwerk aangesloten kunnen worden.

Vanwege de COVID-19-pandemie en het moeizaam kunnen importeren van alle benodigde verbruiksartikelen is de druk op de schaarse voorraden verder toegenomen. Het is volgens de AZP-directie genoegzaam bekend geworden in de samenleving dat ziekenhuizen reeds jaren periodiek te kampen hebben met diverse tekorten aan medische verbruiksartikelen en medicamenten. De zorgverlening geschiedt in deze situaties naar beste weten en kunnen met de beschikbare middelen.

Het is de verantwoordelijkheid van verschillende actoren om de gezondheidssector volledig gezond te maken. De directie heeft dan ook tijdens reguliere stafmeetings de bezorgdheid met en van de medische staf gedeeld.

De misstanden die in het communiqué zijn gepresenteerd zijn momenteel niet allemaal aan de orde en vele daarvan zijn reeds opgelost. “Wij betreuren dan ook de wijze waarop de situatie is geschetst door de medische staf.”

De directie zegt dat het AZP haar verantwoordelijkheid kent en zal alles in het werk stellen om de zieke mens ten dienste te staan. De directie benadrukt dat het transformatieproces wordt gecontinueerd en er worden stappen gezet naar het blijven verbeteren van de zorg.

“Wij doen een beroep op de samenleving om niet te schromen medische hulp te zoeken als de noodzaak daartoe bestaat. Alle afdelingen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn operationeel volgens de COVID-19-maatregelen. Gelieve voor informatie over de poliklinieken of uw afspraak contact te maken met de 019 hulpijn van het AZP”, aldus de directie van het AZP.

VANDAAG