Minister Bronto Somohardjo: “Ik kom hier in vrede”

Minister Bronto Somohardjo: “Ik kom hier in vrede”. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Op het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heerste vanmorgen een sfeer van enthousiasme. De tent waar de nieuwe minister van Biza, zijn toespraak zou houden was ingericht met in achtneming van de COVID-19-maatregelen. Rond 09.00 uur arriveerde de nieuwe minister, Bronto Somohardjo. Hij liep met opgeheven hoofd naar de ministerskamer, alwaar het protocol van overdracht werd getekend door de scheidende minister Mike Noersalim en de nieuwe minister.

Met een daverend applaus en een staande ovatie namen de Bizanen afscheid van Noersalim. Ook de vader van Bronto, Paul Somohardjo, was aanwezig. Zijn zoon is nu na de overdracht te hebben getekend, formeel de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.

Het protocol van overdracht wordt ondertekend door door de scheidende minister Mike Noersalim en de nieuwe minister Bronto Somohardjo. Foto: NII

“Ik heb de afgelopen dagen gelezen dat ik terecht zou komen in het hol van de leeuw. In het broeinest van de verraders. Ik moest oppassen wanneer ik hier kom, maar zoals de president heeft gezegd, de strijd is al gestreden, de verkiezing is al voorbij. Ik wil niet meer achteruit kijken. Laten wij naar voren kijken. Ik kom hier in vrede. Ik wil met jullie allemaal dit ministerie goed draaien en dat het land weer op de rails komt”, aldus de nieuwbakken minister van Biza.

Hij gaf aan dat vandaag een gezegende dag is, waar des vrijdags gelovigen samen bijeenkomen om gezamenlijk het gebed te verrichten en de Almachtige te bedanken en hem om leiding te vragen. Hij plaats het overnemen van het roer op Biza in dit kader.

Bronto Somohardjo neemt het roer over van Mike Noersalim. Foto: NII

In deze zittingsperiode van de nieuwe regering, zal volgens hem het overheidspersoneelsbeleid een zodanig niveau moeten bereiken, waar het kan bijdragen aan gestructureerde ontwikkeling van onze overheid.

“Ik noem hierbij onder andere het verder tot wasdom brengen van HRM, ordening en actualisering van het overheidspersoneelsbeleid, het optimaliseren en moderniseren van de CBB-dienstverlening naar de gemeenschap toe. Deze opsommingen vormen slechts het begin waarbij wij met zijn allen in gemeen overleg en met voortvarendheid aan dienen te werken. Als verantwoordelijk bewindspersoon zal ik hier het werk voortzetten en mij ter volle inzetten op samen met u het vele werk succesvol ter hand te nemen. Samen zullen we kijken naar oplossingsmodellen voor de problemen waarmee dit ministerie te kampen heeft. Ik verwacht van u allen dat u tenminste met dezelfde voortvarendheid en inzet onder mijn leiding het goede werk zult voortzetten”, aldus Somohardjo.

Foto: NII

Hij bedankte zijn vader en de leden van de PL voor het vertrouwen in hem gesteld. Ook bedankte Somohardjo president Chan Santokhi voor het goedkeuren van zijn kandidatuur en vicepresident Ronnie Brunswijk en Leo Brunswijk voor de ondersteuning.

VANDAAG