Hausil wil niet meer in quarantaine

Faranaaz Alibaks-Hausil. Foto: Facebook

“Ik ga niet terug in quarantaine,” zei een nogal emotionele Faranaaz Alibaks-Hausil, directeur Legal, Compliance en International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), tegenover kantonrechter Maytrie Kuldipsing. De zaak van Hausil stond gisteren op de rol in het strafproces rond de vermeende financiële malversaties bij de moederbank.

Hausil gaf te kennen dat ze nu al vijftien keer in quarantaine is gegaan. Iedere keer dat zij voor de rechter moet verschijnen of voor verhoor wordt opgeroepen, wordt ze in quarantaine geplaatst bij de inrichting. Wanneer ze terugkeert, moet zij baden, haar kleren wassen en dan in haar cel gaan. Ze merkte eveneens op dat bij de verdachte Robert van Trikt dit niet geldt. Volgens haar wordt hij zelfs vanaf de poort al met open armen verwelkomd.

Na Hausil te hebben aangehoord vroeg de rechter de hoofdofficier Cynthia Klein en haar raadslieden Murwin Dubois en Raoul Lobo om er werk van te maken, dat er bepaalde regelingen worden getroffen. Hausil merkte eveneens op dat er sprake is van machtsmisbruik van uniform, waarbij zij zich geïntimideerd voelt in de inrichting.

Ze heeft het gevoel dat ze op een zekere manier behandeld wordt, omdat zij als medeverdachte wordt gezien en als een van de personen die heeft bijgedragen aan de economische malaise. Daarnaast is zij afhankelijk van de stemming van de penitentiaire ambtenaren.

Dubois gaf aan dat wat zijn cliënt heeft voorgelegd met betrekking tot de leefomstandigheden in de inrichting, haar ervaring is. “Het werkt wel zeker op haar psyche,” zei hij. Zijn cliënt ervaart het als een beperking dat wanneer ze voor het Hof moet verschijnen, ze bij terugkeer in quarantaine wordt geplaatst onder het mom van COVID-19. Hij voegde er meteen aan toe dat verschijnen voor het Hof een recht is van zijn cliënt.

De raadsman merkte op dat de beperking niet geldt voor andere afdelingen van de inrichting. Als bijstandsverlener weet hij wel dat er regels gelden. Dubois kan geen uitspraak doen als de regels met gelijkheid worden toegepast. “De uitvoering van die regels en de gelijkheid bij de uitvoering van die regels is een heel andere zaak,” zei hij.

De zaak van Hausil wordt op 26 januari voortgezet, waarbij de processen-verbaal van notaris Ramautarsing aan haar worden voorgehouden.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG