Suriname

De renovatie van het al jaren in bouwvallige staat verkerende Elisabeth Samson Huis aan de Wagenwegstraat 22 is een stap dichterbij gekomen. De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Karyn Lynn Williams, heeft op…

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft het afgelopen weekend tijdens een werkbezoek aan het dorp Nieuw Jakob Kondre, in het Matawaigebied, twee bestuursopzichters (BO’s) geïnstalleerd. De bewindsvrouw gaf daarbij onomwonden en…

De politie van het bureau De Nieuwe Grond heeft op 1 augustus de 43-jarige verdachte Amiet S. voor oplichting aangehouden. Een benadeelde deed aangifte tegen deze verdachte en gaf de politie te kennen, dat Amiet…

Ambtenaren van het ministerie van Openbare Werken (OW) hebben na bijkans drie maanden de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) succesvol afgerond. De eerste lichting van de BAVP-opleiding voor medewerkers startte in mei 2022.…

De multidisciplinaire werkgroep die vorig jaar is geïnstalleerd heeft vastgesteld dat de armoedegrens per eind december 2021 voor een volwassene SRD 3365 bedraagt. Aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is een eerste deelrapport…

NPS-parlementariër Gregory Rusland en Asiskumar Gajadien (VHP) hebben dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) aandacht gevraagd van de regering voor de gevoelens van onrust, die momenteel in de samenleving heersen. Rusland merkte op dat voordat…

“Het Saramaccaanse woon- en leefgebied valt onder de jurisdictie van het internationaal recht. Dat recht heeft het Samaaka-vonnis bekrachtigd. Wij hebben recht op de gronden waarop wij wonen en niemand komt grond in Brokopondo uitgeven,”…

De 23-jarige Jarzinho B. is op 30 juli door leden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) na bekomen informatie en goed speurwerk op een locatie in het ressort Paramaribo opgespoord en aangehouden. Enkele houders van…