Betaalde advertentie

Ondanks alle hulp en verdiensten faalt ons politiek-bestuurlijke systeem. Overheidsbesluiten, bestuursdaden en cultuur en zienswijze hebben corruptie, censuur, klassenjustitie en straffeloosheid ingeworteld. Armoede, moreel verval en uitzichtloosheid bewijzen dat. Zonder fundament voor goed bestuur zet…