President, houd toch op met dat ‘onbezoldigd’ gedoe!

Print Friendly, PDF & Email

De president heeft een uitleg gegeven naar aanleiding van de commotie rondom de aanstelling van de first lady, mevrouw Mellisa Santokhi-Seenacherry, tot algemeen directeur van het Kabinet van de President.

In de column die wij hieraan gewijd hadden, schreven wij reeds: “U kunt op uw buik schrijven dat de president in één of andere “Krin Taki” op schaamteloze wijze zal vertellen dat de first lady geen salaris zal ontvangen voor deze nieuwe functie. “Damage control” heet dat. Verdomme, of zij nou wel of geen salaris zal krijgen, is niet het enige probleem. Het probleem is dat het resultaat van haar werk slecht zal zijn vanwege oververmoeidheid door drukke werkzaamheden door elkaar”.

De president heeft in zijn uitleg aangegeven dat de functie onbezoldigd is. Het woord ‘onbezoldigd’ heeft hij herhaaldelijk gebruikt. In het persbericht van de Communicatiedienst Suriname (CDS) werd dat woord zelfs driemaal gebruikt. Het herhaaldelijk gebruik van het woord ‘onbezoldigd’ begint meer op een wanhoopsdaad te lijken.

Herhaling
Of zij haar werk wel of niet bezoldigd doet, of zij wel of niet benoemd is, of de regering nog maar net aanzit, doen allemaal niet ter zake. Feit is dat zij belast is met de betreffende werkzaamheden. Het gaat om de verwevenheid tussen privé en zakelijk in de gezagsverhouding tussen de president en zijn ondergeschikte (zijn vrouw). Niemand zal het onderscheid tussen privé en staatszaken kunnen maken, de president en zijn vrouw ook niet.

Je kan niet iemand professioneel aansturen die ondergeschikte is, waarmee je tevens in de echt verbonden bent. Het is niet te verwachten dat je zakelijke of professionele tegenspraak zult krijgen in een intieme relatie. De verwevenheid tussen zakelijk en privé (man-vrouw-relatie) zal onherroepelijk tot problemen leiden binnen het staatsbestel. Dat zal een deuk geven aan de vereiste professionaliteit. Hoe vaak hebben dit soort zaken niet geleid tot een paleisoorlog elders in de wereld? Hoe zit het met de rapportage van de first lady naar de meerdere (haar man) toe, bijvoorbeeld?

De concentratie van staatsmacht binnen één familie of gezin zou vermeden moeten worden. Dat is een gevaar voor de democratie. De president en de first lady maken zich enorm kwetsbaar. De president zal altijd politiek verantwoordelijk gehouden worden voor het doen en laten van de first lady.

De functie van algemeen directeur op het Kabinet van de President is geen stageplek
De president heeft wel eens gezegd: “Bij alles wat wij zullen doen, zullen wij ons eerst afvragen of het goed is voor het volk”. Wel president, dit is niet goed voor het volk. Waarom niet?

De functie van algemeen directeur van het Kabinet van de President vereist iemand met veel bestuurlijke ervaring met een zware dosis aan kennis van het staatsbestel en het staatsrecht. De zwaarte van deze functie kan nimmer uitgeoefend worden door hobbyisten of iemand zonder noemenswaardige werkervaring. Waar de output (het resultaat) 100 procent had moeten zijn, gezien de crisis van het land, zal de output veel minder dan 100 procent zijn. Dit, gelet op het gebrek aan werkervaring en de meerdere verantwoordelijkheden. Wij zullen ons nu in duidelijke bewoordingen uiten: zij voldoet niet aan de kwalificatie van “The right man on the right place”.

Het voorlopige organogram dat wij gezien hebben, laat zien dat zij leidinggeeft aan vijftien subafdelingen. Het is onverantwoord om zo een zware functie over te laten aan iemand zonder noemenswaardige werkervaring.

De president probeerde de commotie te verzachten door mee te delen dat de first lady haar functie van vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, een maand geleden had neergelegd. Hiermee wil hij doen overkomen dat de first lady niet zoveel functies bekleedt. Het is zeer gênant dat deze mededeling gedaan wordt, pas nadat de commotie ontstaan is. Nog schandelijker is het feit dat met zoveel bombarie was aangekondigd dat zij lid wordt van de betreffende commissie, maar met de stille trom via de achterdeur de commissie met een onafgemaakte taak heeft verlaten.

Het is nog overigens de vraag of zij inderdaad die functie neergelegd heeft. Het is te makkelijk om dit achteraf te stellen. De president zou geloofwaardig overkomen indien hij deze mededeling eerder had gedaan. Wij vragen de president bij deze om de correspondentie met betrekking tot het neerleggen van haar functie in die commissie, vrij te geven.

Het gebrek aan werkervaring, heeft ertoe geleid dat zij de functie van vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden heeft onderschat. Zij heeft deze functie aanvaard, zonder het te vervolmaken. Dit duidt op onbetrouwbaarheid en wispelturigheid. Daar gaat de betrouwbaarheid, die men steeds als excuus gebruikt.

Er wordt gesuggereerd dat de president iemand nodig heeft op die functie, die hij kan vertrouwen. Wil dit zeggen dat alleen zijn vrouw te vertrouwen is en dat anderen niet te vertrouwen zijn? Een professional vertrouwt mensen op hun bewezen kundigheid (wapenfeiten) en niet op de relatie die hij heeft met iemand. De president doet het anders; dit alles duidt erop dat de president alleen maar omringd wil worden door jaknikkers of blindelingse loyalisten die hem niet tegenspreken.

Competenties
In de betreffende column hebben wij (middels een uitnodigingsbrief van het Surinaams consulaat) onthuld dat de first lady zich al sinds 15 september 2020 uitgeeft als waarnemend algemeen directeur van het Kabinet van de President. Er werd gesuggereerd dat haar die functie automatisch toekomt vanwege het feit dat zij first lady is. Kijk, iemand die pretendeert een topjurist te zijn, zou het beter geweten moeten hebben, dat zij zich een bevoegdheid heeft aangemeten die geen wettelijke basis heeft; een first lady is niet automatisch waarnemend algemeen directeur van het Kabinet van de President. Indien zij de pretendeerde competenties zou hebben, zou zij dit wel geweten hebben.

Mikpunt van spot op sociale media
– Ik deel alleen de lakens met je, als ik zelf ook de lakens mag uitdelen.
– De president heeft de vraag naar meer posities verkeerd begrepen.
– Eerst neemt Guyana Tigri over en nu het hele kabinet.

Deze bespottelijke teksten vermelden wij hier niet met plezier, maar met grote tegenzin en met de nodige excuses. Helaas moeten wij het wel vermelden, om de president, de first lady en het publiek te laten zien hoe er gespot wordt met het instituut van de president en de first lady. President en first lady, wij roepen u op om deze instituten te beschermen van maatschappelijke spot. Wees een beschermheer en beschermvrouw van deze instituten.

De zeer zwakke en ongeloofwaardige verklaring van de president, laat zien dat de president in ieder geval geen ondersteuning heeft gehad van een topjurist, hoewel de first lady een topjurist wordt genoemd. Wij vragen ons af, of de president een andere persoon met gebrek aan werkervaring aangenomen zou hebben voor zo een zware en belangrijke positie. Zou mevrouw Santokhi ook voor die functie aangesteld zijn indien zij niet toevallig het liefje zou zijn van de president? Neen, want dan zou de president zeggen “je bent te licht bevonden voor de zwaarte van deze functie. Je ontbeert relevante bestuurlijke ervaring”.

Dit advies zou ook komen van zijn hielen likkende adviseurs die hem nu niet het eerlijke antwoord durven te geven. Dat de president nu nationaal en internationaal in enorme verlegenheid is gebracht, is niet alleen te wijten aan de onkunde van de first lady, maar ook aan de slijmende houding van zijn adviseurs.

Het volk wil niet telkens aanhoren hoeveel kennis en kunde de first lady heeft. Uit alles blijkt dat zij weliswaar kennis heeft, maar niet de kunde. Anders was deze column overbodig.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG