Julian With heeft weer buiten de pot gepist

Julian With. Beeld: Magazine 4/ABC
Print Friendly, PDF & Email

Julian With stelt in zijn onlangs verschenen artikel dat wij geen aanwinst zijn voor Suriname Herald. Julian With maakt dus de spelregels en iedereen heeft zich daaraan te onderwerpen. Verder haalt hij ons aan als commentatoren en hij bestempelt onze column als commentaar. De hondsbrutaliteit van Leo Brunswijk lijkt wel overgeslagen te zijn naar hondsdolheid bij Julian With. Het is Suriname Herald die bepaalt wie wel of geen aanwinst is voor het medium. Julian With kent duidelijk het verschil tussen een column en een commentaar niet. Evenmin kent hij het verschil tussen commentatoren en columnisten.

Hondsdolheid van Julian With
Julian With heeft de respectabele, wijlen Edgar Cairo, het etiket van ‘apentaal’ toegedicht. De literaire icoon Astrid Roemer, werd door Julian With in 1986 bestempeld als ‘hoer’. Sinds decennia is deze man dus aan het schoppen tegen ‘alles en iedereen’ die zijn opvatting niet deelt. Julian With schopt tegen iedereen die iets bereikt heeft wat hij zelf niet heeft kunnen bereiken en ook nooit zal bereiken (hij is een vijand van zichzelf). In 2011 schreef Julian With: “Het komt nooit meer goed”. Inderdaad, het komt nooit meer goed met Julian With.

Ooit heeft Julian With Nederlands geleerd en wil hij eenieder de les voorlezen, zonder begrijpend te kunnen lezen. Het staat ons nog vers in het geheugen dat hij via de radio een college wilde geven over ‘t kofschip, naar aanleiding van een artikel van iemand. Julian heeft niets van onze column begrepen en de verbanden die gelegd worden in de column, heeft hij evenmin kunnen begrijpen.

Heden ten dage kun je op de Nederlandse basisschool het cijfer tien hebben voor spelling, grammatica en rekenen, maar als je niet begrijpend kunt lezen, haal je geen hoge score in de beoordeling. Iemand als Julian With zou reeds op de basisschool al problemen krijgen in de beoordeling. Hij heeft geluk dat de tijd waarin hij op de basisschool zat, niet zo zwaar getild werd aan het vak begrijpend lezen.

Julian With weet de pen te pakken, maar hij weet niet wat hij ermee aan moet. Indien Julian With geen racistische inborst zou hebben, zouden wij zeggen: “Geef een aap een scheermes, en kijk wat hij ermee doet”. Wij beseffen dat deze uitdrukking door Julian With via de racistische bril bekeken zal worden, dus gebruiken wij een andere uitdrukking: “Geef een clown een pen en kijk wat hij ermee doet”. Hopelijk mogen wij nog meer genieten van dergelijke clowneske pennenvruchten van Julian With, die ongetwijfeld leiden tot volksvermaak.

Op zich was de geuite frustratie in het artikel van Julian With geen reactie waard, maar hij houdt van volksvermaak, dus geven wij op enkele aspecten van zijn frustraties een reactie. Hij viel over het feit dat wij de Stichting A Maron Kompas een onbeduidende stichting hebben genoemd en trekt meteen ook de lijn naar één of andere Stichting Shri Vishnu (niet bekend of die stichting bestaat).

Wat Stichting Shri Vishnu hiermee te maken heeft, is niet duidelijk, maar wij zijn niet naïef. Julian With probeert de etnische snaar te bespelen, zo achterlijk is hij wel. De column van ons ging over A Marron Kompas en over het feit dat deze wannabe stichting voor de echte problemen van het binnenland en de marrons zou moeten opkomen. In de praktijk komt deze wannabe stichting slechts op voor politieke belangen van de vicepresident en diens broer Leo Brunswijk. Leer eens begrijpend lezen heer With. Noot: Julian With bezigt de term ‘wannebe’, in plaats van ‘wannabe’.

Een onbeduidende stichting wil zeggen een nietszeggende stichting. Voor het binnenland en de marrons heeft Stichting A Marron Kompas niets betekend en is in het kader daarvan onbeduidend. Zie ook het onlangs verschenen artikel van 10 juli 2021 in de Ware Tijd, waarin eveneens gesteld wordt dat deze stichting zich niet echt sterk maakt voor de echte problemen van het binnenland en de binnenlandbewoners.

Tot slot, een passage uit de recensie van zijn boek “Het komt nooit meer goed”, door Euritha Tjan A Way (Parbode, 1 december 2011).

“Julian With is zwaar getraumatiseerd. Zoveel blijkt wel uit zijn laatste publicatie met de titel: Het komt nooit meer goed. Tijdens zijn lezing op 6 september 2008 gaf hij een hint over de oorzaak van zijn trauma. Enige tijd nadat hij van het binnenland naar Paramaribo verhuisde, maakte een onderwijzer hem belachelijk vanwege zijn gebrekkige Nederlands”.

“De nasleep daarvan is dat With nu boeken publiceert waarin hij zichzelf het forum toeëigent eenieder te beledigen die het ook maar een beetje met hem oneens is. Door het Nederlands in brieven van tegen- of medestanders te corrigeren, probeert hij de onderwijzer nog steeds te bewijzen dat hij de taal nu wel goed beheerst”.

“Hoe het ook zij, de mislukkeling die hem dit heeft aangedaan, moet gestenigd worden, al is het alleen omdat de goede bedoelingen van Julian With nu ondergesneeuwd raken door zijn misplaatste superioriteitsgevoel. Wij menen dat Julian With niet alleen getraumatiseerd is maar ook lijdt aan cognitieve stoornissen”.

Wij begrijpen wel dat Julian With vanuit zijn minderwaardigheidscomplex zijn frustraties uit, maar dat geeft niet. Julian, jij mag van ons nog altijd een koekje en een glaasje stroop pakken, ondanks het feit dat je buiten de pot hebt gepist.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG