Afobaka-stuwdam: Brunswijk komt niet op voor zijn marron-doelgroep, maar voor broer Leo

Vicepresident Brunswijk. Foto: DNA
Print Friendly, PDF & Email

Het heeft ons niet verbaasd dat vicepresident Ronnie Brunswijk uit het niets op zaterdag 21 mei 2022 tekeer ging tegen Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie). Dit gebeurde tijdens een krutu die president Chan Santokhi hield met het traditioneel gezag in Brokopondo Centrum. Brunswijk zei dat de overstroming in het binnenland het gevolg is van slecht management van de stuwdam door Staatsolie. Volgens hem is die overstroming het gevolg van een menselijke ramp en niet van een natuurramp. Houdt u vooral deze laatste zin vast.

Op vrijdag 20 mei 2022 zei Brunswijk in De Nationale Assemblee (DNA) dat het geheel te maken heeft met de natuur (een ‘natuurramp’). Het komt er dus op neer dat het niet te maken heeft met menselijk falen (geen ‘menselijke ramp’). In DNA gaf hij geen blijk dat hij de mening toegedaan zou zijn dat Staatsolie de schuldige is in dit opzicht.

Precies een dag na zijn uitspraken in DNA, zei hij juist het tegenovergestelde in Brokopondo Centrum. Hij zei dat de wateroverlast het gevolg is van slecht management van Staatsolie (menselijk falen). Dit is below the belt.

Staatsolie heeft een presentatie gegeven aan de regering en DNA-leden. Daarbij is haarfijn uitgelegd dat het geheel te maken heeft met de natuur, die wij mensen niet zelf in de hand kunnen hebben. Het komt ervan als Brunswijk niet oplet wat er uitgelegd wordt en de hele tijd op zijn telefoon bezig is, zoals ook bij de vergaderingen van de Raad van Ministers. Belangrijke zaken passeren hem vaak, ondanks hij erbij zit.

Een vraag voor Brunswijk
Brunswijk en al degenen die het met hem eens zijn moeten slechts één vraag beantwoorden: had Staatsolie vooraf kunnen weten dat de hoeveelheid neerslag (regen) zo veel zou zijn? Ja of nee?

Wat Brunswijk eigenlijk gezegd heeft, is dat Staatsolie ruim vooraf had kunnen weten dat het zoveel zou regenen, waardoor zij de spuikleppen van de stuwdam eerder geopend konden hebben.

Het is een feit dat het in de afgelopen dertig jaar in het Surinaamse binnenland nimmer zoveel geregend heeft, als thans het geval is. Over de hele wereld zien wij dit fenomeen opduiken. Niet lang geleden (jaren 2020 en 2021) zijn zelfs gebieden als Venetië, Duitsland, Belgie, Limburg (Nederland) onderwater gelopen. In Duitsland en België tezamen waren er zelfs 220 doden te betreuren. Venetië heeft ondanks een miljarden kostende waterkering de onheil niet kunnen voorkomen, vanwege de onvoorspelbaarheid van de natuur. De waterkering werd te laat geactiveerd, vanwege het feit dat men de natuur anders voorspeld had en vervolgens verrast werden door de natuur. Kortom, men had in Venetië niet vooraf kunnen weten wat er komen zou.

De landen of gebieden die hier genoemd zijn, zijn de wereldmeesters in watermanagement. Desondanks zijn zelfs de wereldmeesters verrast geworden door de natuur, omdat zij de natuur niet ruim vooraf hadden kunnen voorspellen. En dan komt ene Brunswijk in Suriname iets vertellen dat erop neerkomt dat Staatsolie vooraf had kunnen weten dat het zoveel zou regenen en dus de spuikleppen ook eerder had moeten opengooien. Indien de redenering van Brunswijk zou kloppen, dan zouden er vooral in de landen van de wereldmeesters in watermanagement (Nederland, Venetië, Duitsland, Belgie, etc.) nimmer overstromingen ontstaan als gevolg van natuurverschijnselen; men zou dan vooraf maatregelen kunnen treffen. (Noot: Terwijl wij dit schrijven, worden wij geconfronteerd met de overstromingen op de grens tussen Brazilië en Guyana; kortom door te veel regenval).

Brunswijk zei ook dat in de jaren 90 de spuikleppen eveneens geopend moesten worden, vanwege menselijk falen. Juist Ronnie! Die kleppen moesten geopend worden vanwege het feit dat jij één van de masten opgeblazen had voor eigen belang! (Noot: Brunswijk heeft het over de jaren 90, maar onze informatie wijst naar eind jaren 80).

Brunswijk zei ook dat Staatsolie het water opspaart om meer energie te kunnen opwekken. In onze vorige column hebben wij deze materie reeds uitgelegd. De huidige transmissielijnen lenen zich niet voor om meer dan 189 MW energie te transporteren, dus Staatsolie zal ook nooit meer dan 189 MW kunnen opwekken; ook al zou dat water aanwezig zijn, zoals thans het geval is. Wat begrijpt Brunswijk nou niet?

Op 26 augustus 2021 kopt het Belgische nieuwsmedium mo.be het onderstaande, waarin enkele lessen voorgehouden worden.

De overstroming in Duitsland, waar men wel erkent dat natuurverschijnselen onvoorstelbaar zijn.

Tegen domheid strijden zelfs Goden vergeefs
De uitspraken van Brunswijk doen ons herinneren aan de uitspraak van de Duitse dichter Friedrich von Schiller (1759-1805). Hij stelde dat tegen domheid niks en niemand opgewassen is. De uitspraken van Brunswijk passen precies in deze context. Het ergste is, dat een groot deel van de Surinaamse samenleving dezelfde mening toegedaan is als Brunswijk. Dat deel van de samenleving kunnen wij niet kwalijk nemen, want zij worden beïnvloed door desinformatie; vooral door figuren als Ronnie Brunswijk & Co.

Het is publiek geheim dat Brunswijk de directeurspost van Staatsolie opeist voor de ABOP, maar nul op het rekest krijgt. Die frustratie kwam op de bewuste zaterdag duidelijk tot uiting. Het kwam zelfs op zodanige manier tot uiting, dat het hem niets uitmaakte dat directeur Annand Jagessar erbij zat en geschoffeerd werd.

Niet zo lang geleden, eiste Leo Brunswijk het vertrek van de directeur van Telesur. Alles wees toen erop dat het ermee te maken had dat de ABOP die functie opeiste om zelf invulling eraan te geven. Dat probeerde de ABOP via een ondermaatse manier. Thans zien wij dezelfde trend met betrekking tot Staatsolie. Eveneens via een ondermaatse manier wil ABOP de directeur van Staatsolie de schuld in de schoenen schuiven, zodat hij plaats maakt voor iemand van de ABOP. Als wij de recente historie van de benoemingen zijdens ABOP analyseren, dan zien wij dat ondanks de aanwezigheid van kader binnen de ABOP, dat kader structureel genegeerd wordt ten gunste van broer Leo Brunswijk. Het is Leo niet gelukt om directeur van Telesur te worden, dus aast hij nu op het directeurschap van Staatsolie.

Overigens vragen wij ons af, wat hij doet als voorzitter van Staatsolie. Indien broertje Ronnie met betrekking tot de wateroverlast de schuld in de schoenen van Staatsolie schuift, dan vragen wij ons af, of broer Leo dan niet eerder had moeten ingrijpen bij Staatsolie. Hij is immers voorzitter van de RvC bij Staatsolie. In dat geval heeft hij dan eveneens zitten slapen.

Het is duidelijk dat Brunswijk met zijn uitspraken over Staatsolie niet opkomt voor zijn doelgroep (de marrons), maar voor broer Leo. De huidige directeur van Staatsolie moet koste wat kost eruit en broer Leo moet directeur van Staatsolie worden. Ook kon hij zeer waarschijnlijk niet verkroppen dat hij aanvankelijk niet uitgenodigd was voor de krutu in Brokopondo Centrum. De woede had dus een brede basis.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

VANDAAG