Ingezonden

Uit de mediaberichten via de radio en televisie is het overduidelijk dat de raciale polarisatie in Suriname versneld toeneemt. Dat heeft diepliggende oorzaken. Dat blijft dan niet zonder schadelijke gevolgen voor de individuele vredelievende burger…

Suriname is de afgelopen weken weer opgeschrikt door enkele schandalen. De zaken Dodson-Pengel, de Chinese trawlers en de zaak van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zijn de meest in het oog springende. Vooral de SPSB-kwestie is…

Allereerst wil ik beginnen met de stelling van George Clemenceau, Franse politicus, namelijk: “Een verrader is een politicus, die zijn partij verlaat om lid te worden van een andere. Een bekeerling integendeel is een politicus,…

De vrijheid van meningsuiting wordt universeel gezien als een noodzakelijk instrument voor de belangrijke rol als “public watchdog” die een klokkenluider vervult in een democratische samenleving. De vrijheid van meningsuiting is een hoeksteen van de…

De grootschalige corruptieve handelingen binnen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) kunnen volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien aangeduid worden als ‘de grootste nationale corruptiezaak in Suriname’. “Het gaat niet alleen om werkrekeningen van Financiën waar dagelijks 3 tot…

Bij de 34ste herdenking van de staatsgreep uitte president Desi Bouterse dreigende taal naar de Amerikaanse ambassadeur Jay Ananya. Volgens Bouterse was ambassadeur Jay Anania, bezig met inmenging in aangelegenheden van Suriname. Hij zei toen:…

Als ik let op de reacties op mijn vorige ingezonden stuk op Facebookpagina met betrekking tot de kwestie van SPSB (Starnieuws, 2 mei 2019), ben ik van alle kanten aangevallen en werd onder andere geïnsinueerd…

Aan president Bouterse en als er ooit eens andere presidenten komen, wil ik gaarne een voorstel doen. Als ministers in vier jaar tijd gestelde doelen niet kunnen halen, wat kunnen nieuwe ministers dan in amper…

Het recht om anderen te bespreken: Eenieder (lees: een persoon of een rechtspersoon) heeft het recht om een andere (lees: een persoon of een rechtspersoon) te bespreken. Dat doen we elke dag in kleiner of…

Het is alom bekend, dat men in de politiek er van bewust moet zijn, dat ethiek en vooral moraal hoog in het vaandel gehouden dient te worden. Elke burger heeft in een democratisch land het…