Ingezonden

Hieronder een citaat uit het artikel ‘PALU: Bemoeienis Nederland stagneert ontwikkeling’ d.d. 18 aug. 2017 op een lokale nieuwssite. “Nederlandse bemoeienis is de hoofdreden waarom de ontwikkeling van Suriname stagneert. Dit wordt gesteld in het…

Fractieleider Misiekaba (NDP) heel sterk in het politieke debat Het is meer regel dan uitzondering geworden dat de totale VHP nodig is om de fractieleider van de NDP van repliek te dienen, na zijn presentaties.…

In zijn warrig stukje van 21 augustus poogt Sandew Hira, columnist van Bakana Tori en propagandistisch pleitbezorger van de hoofdverdachte van de decembermoorden – ‘hij is onschuldig!’ – de geloofwaardigheid van kroongetuige in het 8-decemberstrafproces,…

Verleden, ongeveer 625 na Chr., Arabië Een moslimman sprak de echtscheidingsformule uit. De vrouw accepteerde het niet en wendde zich tot de ‘rechter’, de profeet Mohammed, voor een oordeel. De profeet Mohammed sprak het ‘vonnis’…

Vijftien minderjarigen die een ezel in het kleine Marokkaanse plattelandsdorpje Sidi Kamel seksueel hebben misbruikt, zijn behandeld voor rabiës die zij van het dier hebben gekregen. De kinderen, in de leeftijd van 7 tot 15…

‘Zacht’ paternalisme wil zeggen: het morele plicht om anderen te vertellen – aanbevelend of commanderend – wat ze moeten doen; hoe ze over iets moeten denken, wat de goede en de verkeerde richting is. Hadjar…

Het Nederlandse Tweedekamerlid Ronald van Raak wil dat rechters meer mogelijkheden krijgen om bij veroordelingen het passief kiesrecht in te trekken. Zonder passief kiesrecht kan een veroordeelde zich niet verkiesbaar stellen voor lokale of landelijke…

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) onder leiding van voorzitter Chan Santokhi heeft onlangs een bezoek gebracht aan Drietabiki en granman Bono Velanti. Het is een baanbrekend initiatief van de delegatie uit Sipaliwini, om in contact te…

De taxichauffeurs bij de Centrale Markt aan de Waterkant zijn woedend op de marktmeester, omdat hij zonder overleg met hen een aantal maatregelen heeft genomen, zoals verhoging van parkeergelden en kledingvoorschriften. Over dat laatste zeggen…

Het is onvoorstelbaar dat in deze crisistijd blijkt dat er nog steeds mensen zijn met de koloniale gedachtegang dat de Medische Zending nog geheel of deels vanuit Nederland wordt gefinancierd. Zelfs hoge leidinggevende politieke figuren…