Ingezonden

“Ik zal wel op een aantal teentjes trappen of niet… Nou ja, we zijn Surinamers en we hebben lange tenen, misschien reden waarom het een Surinamer was die de schoenstikmachine uitvond. Dankjewel, Jan Ernst Matzeliger.”…

Als jongeman van 13 jaar heb ik eens aan een vriend gezegd, dat deze doctrine van Jopie Pengel, welke hij gebruikte in de jaren zestig van de vorige eeuw incorrect was. Ik werd op 15-jarige…

Een land met bijkans 560.000 inwoners en met een grote potentie, goed hoog- en middenkader en vooral met zoveel rijkdommen moet zonder meer het meest bloeiende land in de regio zijn. We hoeven geen tweede…

De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, overhandigde op dinsdag 23 augustus 2016 aan de voorzitter van het parlement het rapport van een onderzoek van de Centrale Landsaccountants Dienst (CLAD) inzake de periode…

Afgelopen maand hebben verschillende examenkandidaten hun examenuitslag gehad. De vragen die nu rijzen zijn: “Wat ga je doen als student?” “Blijf je in Suriname studeren of ga je naar het buitenland, zoals Nederland?” Behalve de…

In het afgelopen jaar zijn de Amnestiewet, het Constitutioneel Hof en de Terugroepwet vanuit uiteenlopende invalshoeken benaderd met dienovereenkomstige interpretaties, waarbij tevens verschillende accenten zijn gelegd. De strijd om het gelijk gedurende deze juridische polemiek…

De uitdrukking ‘Veel geschreeuw en weing wol’ wordt gebruikt als iets met veel poeha wordt gezegd of aangekondigd, maar vervolgens erg tegenvalt. In het ingezonden stuk met als titel ‘Tirannie van de minderheid verbroken’ in…

De Nationale Assemblee heeft gisterochtend ten einde raad de maandenlange terugroep tirannie van de minderheid verbroken. En laat niemand ons volk iets anders vertellen. Zoals Nieuw Front als een bende in februari 2005 – drie…

De Engelse taal heeft door kruising met andere talen een aantal ‘nakomelingen’ oftewel pidgintalen voortgebracht. Een pidgintaal is een vereenvoudigde taal die ontstaat wanneer mensen met verschillende moedertalen die elkaars taal niet kennen elkaar toch…

De massa-immigratie is volgens de Hongaarse premier Victor Orban een ‘gif’. “Het is geen medicijn voor het probleem, maar eerder een gif dat de kwaal nog erger maakt,” zou hij hebben gezegd. Uit een peiling…

In de zestiende eeuw was de islamitische wereld op een hoogtepunt. Naast enkele kleine rijken waren drie machtige imperia ontstaan: het Ottomaanse keizerrijk in Klein-Azië, waar de Sunni-islam overheerste; het Safawiden rijk in Iran waar…

De recente aanslagen in Frankrijk en Duitsland hebben ook indruk gemaakt op paus Franciscus. De paus heeft het bij zijn aankomst in Polen, waar hij deel zal nemen aan de Wereldjongerendagen, over een wereld die…