Redactioneel

De regering maakt zich op om vandaag de Nationale Dag der Verbroedering en Eenheid te vieren. De regering…niet het Surinaamse volk! Het is een soort gedwongen viering, ingesteld door de president op verzoek van zijn…

Er gaat sedert het aantreden van de huidige regering geen dag voorbij of de media worden niet voorzien van berichten vanuit de Communicatiedienst Suriname (CDS). Op zich is daar niks mis mee, ware het niet…

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) heeft bij de verdeling van ministeries na de verkiezingen van 25 mei 2020 – al dan niet met dwang – bedongen dat het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB)…

Het is het laatste dat een regeercoalitie wil hebben: twee parlementariërs van dezelfde partij die elkaar verbaal aanvallen in het college. Het zou zelfs een unicum genoemd kunnen worden; zeldzaam zoals het alleen maar kan…

Sinds het Constitutioneel Hof op 5 augustus delen van de Kiesregeling onverbindend heeft verklaard, gaan de discussies alleen maar over het wijzigen van het kiesstelsel, maar er wordt met geen woord gerept over de manier…

Terwijl wij in Suriname in een lastige situatie zitten, die niet direct kan worden opgelost, kan met één handtekening wel een einde worden gemaakt aan de zo fel bekritiseerde invulling van functies die onze first…

Sabaku-project. Een dertien letters tellend woord dat je doet huiveren wanneer je het hoort. Wat een mooi project moest worden voor de Surinaamse samenleving, is vandaag de dag een vloek en hebzucht voor politici, familie…

Terwijl president Chan Santokhi en zijn nieuwe regering veel vertrouwen genoten bij hun aantreden op 16 juli 2020, duurde het niet lang voordat het vertrouwen in de nieuwe leiding begon af te brokkelen. De kersverse…

Het had allemaal zo mooi moeten worden. Chan Santokhi was vóór de verkiezingen van 25 mei 2020, de Messias van Suriname. “Geef mij uw vertrouwen en ik geef u er een prachtig land voor terug.”…